Kuinka suunnittelet yrityksesi arvolupauksen

Kuinka suunnittelet yrityksesi arvolupauksen

Arvolupaus sisältää yhden päälauseen ja 1-3 päälausetta avaavaa lausetta. Päälause kuitenkin toimii yksinään ja sitä ei tarvitse erikseen selventää.

Arvolupaus syntyy vastaamalla neljään kysymykseen:

Kuka on asiakaasi?

Mikä on asiakkaasi ongelma?

Miten asiakkaan ongelma voidaan ratkaista?

Miten erottaudut kilpailijoista?

Hyvä arvolupaus on selkeä, ytimekäs ja helpoo ymmärtää. Kertoo miksi juuri sinulta kannattaa ostaa eikä kilpailijoilta. Hyvä jos saat vielä liitettyä tiedon kohdeyleisöstäsi ja miten yrityksesi erottautuu muista.

Huono arvolupaus on listaus tuotteistasi tai palveluistasi. Sisältää hypetystä, ei ketään puhuttelevaa jargonia tai ylistäviä superlatiiveja. Huonoksi tekee myös se jos ei kukaan usko siihen ja henkilökunta ei muista edes arvolupausta.

Yritys tarvitsee arvolupausta kilpailijoista erottautumiseen. Se on tehokas keino pitää yrityksen viesti selkeänä. Ilman arvolupaus asiakas ei tiedä miksi juuri sinun yritys tulee valita eikä kilpailijan.

Arvolupauksen suunnittelu vie aikaa, mutta joskus jopa arvolupauksen laadintaa selkeyttää omiakin ajatuksia, mihin omaa yritystään tahtoo viedä. Yksinkertaista, se on avain hyvään arvolupaukseen.

Media-assari – Tukenasi brändin rakentamisen matkalla.
Autan yrityksiä erottumaan kilpailijoista ja luomaan vahvan brändin verkkoon.

Katso myös videoni Henkilöbrändi vs asiantuntijabrändi


Shopping Cart
fiFinnish
Scroll to Top